Trang Chủ Tải Game Fanpage Đầu Trang >>>
Kim Dung Truyện Menu
Hào kiệt tụ hội

Nâng cấp Chiến Tướng

27.02.2018

Để tăng chiến lực nhằm thống nhất Tam quốc các bạn không những cần chiêu mộ mà còn phải nâng cấp ức mạnh cho võ tướng.

Nhấn vào võ tướng cần nâng cấp tại màn hình chính hoặc chọn trong phần tướng.

Tại giao diện võ tướng nhấn chọn vào bồi dưỡng để nâng cấp võ tướng.

  • Trong phần bồi dưỡng tướng, các bạn có thể tiến hành tăng cấp, đột phá, bồi dưỡng, thiên mệnh cho tướng.
  • Tăng cấp tướng cần sử dụng kinh nghiệm đơn, cấp tướng không vượt quá cấp độ tài khoản.
  • Khi tăng cấp độ tới cấp nhất định sẽ có thể tiến hành đột phá tướng.
  • Đột phá cần sử dụng đột phá đơn, khi đột phá lên +4 trở lên cần sử dụng thêm số tướng cùng loại tương ứng với mỗi cấp.
  • Bồi dưỡng tăng 4 thuộc tính chính cho võ tưỡng

Khi bồi dưỡng cả 4 thuộc tính tới tối đa cần sử dụng tiềm lực đơn kích phát tiềm lực mưới có thẻ bồi dưỡng tiếp.

 

  • Tăng tiên mệnh giúp cho võ tướng phát triển toàn bộ các thuộc tính, tăng thiên mệnh càng cao theo cấp độ phát triển võ tướng càng mạnh.
  • Thiên mệnh tăng ngẫu nhiên tỷ lệ kích phát, khi kích phát không thành công sẽ có điểm tích lũy, điểm tích lũy tối đa sẽ 100% thăng cấp.

Lưu ý : Mỗi 0h hàng ngày điểm thiên mệnh tích lũy sẽ được làm mới lại từ đầu

Tin liên quan